Welkom bij de STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK SINT JAN DE DOPER EN HAAR ORGELS.

Vast onderdeel van het stadssilhouet - maar niet verzekerd van een voortbestaan, dat was de KERK SINT JAN DE DOPER, ook wel genoemd Nieuwstadskerk, in Zutphen lange tijd.
Bijna acht eeuwen oud, is zij met haar karakteristieke toren al vroeg op de stadskaarten te zien. Deelgenoot dus van het torenrijke Zutphen , "Zutphania turrita" met de opvallende torens van de St. Walburgiskerk, de Broederenkerk, de Wijnhuistoren en de kleinere torens van stadspoorten en kloosterkapellen.
Een aantal oude torens is verloren gegaan, maar vijf daarvan bepalen nog steeds het stadsbeeld van deze voormalige Hanzestad .
Maar nu staat naast de Broederenkerk, de Wijnhuistoren, de St.Walburgiskerk en de Drogenapstoren, na de grootscheepse restauratie trotser dan ooit, de Nieuwstadskerk.

De gewaarwording van ruimte, licht en gewijde stilte, de geur van kaarsen en wierook. De kleurenrijkdom van gebrandschilderd glas en de schittering van het hoogaltaar of liturgisch vaatwerk, de klanken van het orgel of de opwekkende gelui van de klokken: het betreden van een kerk is een zintuiglijke ervaring.
Juist door die ervaring is een kerk een ruimte bij uitstek die de bezoeker in contact kan brengen met de eigen levensovertuiging, of de persoonlijke verbondenheid met God.

Maar ook niet-gelovigen biedt het kerkgebouw een wereld. Het biedt vandaag ook ruimte voor meditatie, voor concerten, voor samenkomsten. Voorbijgangers en toeristen lopen binnen om de verbinding met de eigen cultuurhistorie te voelen. Of ze komen voor een korte overpeinzing, voor troost, of voor een moment van stilte in eigen leven.

De Cappella Sint Jan nauw verbonden aan de St Janskerk.


De Cappella Sint Jan is een gemengd (kamer)koor. Het is in 1980 opgericht door cantororganist Jean van Cleef als Schola Cantorum Sint Jan. Aanvankelijk functioneerde het koor uitsluitend als kerkkoor van de Sint Jan. Nu worden daarnaast ook regelmatig concerten gegeven en vieringen in andere plaatsen begeleid. .Meer informatie over de Cappella Sint Jan (o.a. de vieringen waar dit koor bij zingt, concerten, etc.) vindt men op de pagina van De Cappella Sint JanIs nieuw Parochieel Dienstencentrum bouwen aan noord-oostkant van de St. Jan wel een goed idee?


Laatste nieuws inzake nieuwbouw Parochieel Dienstencentrum aan noord-oostkant van de St. Janskerk.


Op deze plaats (zie foto hierboven), het vroegere kerkhof, wil het parochiebestuur een bouwwerk, zie de tekeningen hieronder, plaatsen.
Voor de toegang zal in de middeleeuwse muur gehakt moeten worden.
De stukken betreffende deze plannen liggen tot 25 januari (2020) bij de gemeente Zutphen ter inzage.
Tot deze datum kan er bezwaar gemaakt worden.
Aangeraden wordt dat ook zeker te doen.
Een dergelijk bouwwerk past hier helemaal niet. Het doet afbreuk aan de kerk.
Bovendien, de noodzaak is er niet, omdat in de nabijheid van de kerk het parochiebestuur beschikt over de oude Mariaschool, die in het verleden ook de functie van parochiecentrum heeft gehad.

Briefwisseling die aan bovenstaande voorafging.


Aan redactie Onderweg
Zutphen, Februari 2020
Verzoek onderstaande reactie te plaatsen in Onderweg afdeling Zutphen


Het artikel met als hoofd ‘EXTRA platforumavond’ in het parochieblad Onderweg d.d. januari 2020, is aanleiding voor mij om met de volgende reactie te komen.
In dit artikel staat vermeld dat er een plan is om een parochieel dienstencentrum bestaande uit twee bouwlagen te bouwen aan de noord-oostkant van de St Jan.
Om onderstaande redenen is dit een slecht idee.
Destijds, dus voor de restauratie, stond er een gebouw aan de noordkant van de kerk, het Hubertusgebouw. Volstrekt verwaarloosd qua onderhoud e.d.
Met veel pijn en moeite is het toenmalige parochiebestuur/restauratiecommissie/gemeente Zutphen gelukt om uiteindelijk na een uitspraak van de Raad van State over te gaan tot sloop.
Belangrijkste argument was dat het zicht op de toen nog te restaureren kerk aan de noordkant ten goede zal komen.
Als nevenvoordeel zou de ondergrond ( eigendom van de gemeente) gebruikt kunnen gaan worden als eigen parkeerplaats voor de kerkbezoekers.
De Kosten van deze nieuwbouw zullen ongetwijfeld vele tonnen euro's bedragen.
De vraag is: Hebben wij als kerk dit geld wel?
In de afgelopen jaren is het bedrag aan inkomsten immers alleen maar teruggelopen en wordt er nu al niet enorm bespaard om de zaak draaiende te houden?
Plaatsing van een nieuwe parochiecentrum is ook geen absolute noodzaak. Immers, de oude Mariaschool op de Tengnagelshoek, liggend in een beschermd stadsgezicht en eigendom van de parochie,
had vroeger al de functie van parochiecentrum en kan nu weer die functie gewoon terugkrijgen.
De bovenetage van het gebouw is op een kamertje na geheel leeg.
Hier is meer dan voldoende ruimte voor het secretariaat van de parochie.
Ook zijn er voldoende kamers voor parochiemedewerkers, indien die allen zo nodig een eigen kamer moeten hebben.
Conclusie van dit verhaal is, dit moet niet gebeuren.
Laten we de zaken die er al zijn goed gaan gebruiken in plaats van het neerzetten van een prestigieus en een volstrekt overbodig en zeer kostbaar nieuw gebouw.
Wilt u deze oproep ondersteunen, dan kunt u dit mailen naar het e mailadres:
voorzitter@stjanskerkzutphen.nl
Alleen het aantal ondersteuningen zal doorgegeven worden.

Drs W.H.J.M.Wedemeijer.

Omdat bovenstaand artikel niet kon worden opgenomen in het parochieblad Onderweg heeft het bestuur van de Stichting ‘Vrienden van de St. Jan’ besloten
het ingezonden artikel integraal op de website van de ‘Vrienden van de St. Jan’ te plaatsen.
De reden van niet-plaatsen werd aldus door de redactie van het parochieblad als volgt verwoord…:Geachte heer Wedemeijer,
Voor de nieuwe Onderweg had u een artikel ingestuurd ‘Reactie platforumavond’.
Het parochieblad Onderweg is een informatief blad en streeft ernaar om op een positieve wijze bij te dragen
aan de opbouw van de parochiegemeenschap. Onderweg is geen discussieblad.
Daarom heeft de redactie besloten uw artikel niet te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Namens de redactie Onderweg
H. Winkeler,
Hoofdredacteur a.i.

Voor meer informatie, voor vragen of opmerkingen kunt u ook terecht bij ons facebook: Facebook.