Welkom bij de stichting Vrienden van de St Janskerk, ook wel genoemd Nieuwstadskerk te Zutphen.

Vast onderdeel van het stadssilhouet - maar niet verzekerd van een voortbestaan, dat was de Nieuwstadskerk in Zutphen lange tijd.
Bijna acht eeuwen oud, is zij met haar karakteristieke toren al vroeg op de stadskaarten te zien. Deelgenoot dus van het torenrijke Zutphen , "Zutphania turrita" met de opvallende torens van de St. Walburgiskerk, de Broederenkerk, de Wijnhuistoren en de kleinere torens van stadspoorten en kloosterkapellen.
Een aantal oude torens is verloren gegaan, maar vijf daarvan bepalen nog steeds het stadsbeeld van deze voormalige Hanzestad .
Maar nu staat naast de Broederenkerk, de Wijnhuistoren, de St.Walburgiskerk en de Drogenapstoren, na de grootscheepse restauratie trotser dan ooit, de Nieuwstadskerk.

De gewaarwording van ruimte, licht en gewijde stilte, de geur van kaarsen en wierook. De kleurenrijkdom van gebrandschilderd glas en de schittering van het hoogaltaar of liturgisch vaatwerk, de klanken van het orgel of de opwekkende gelui van de klokken: het betreden van een kerk is een zintuiglijke ervaring.
Juist door die ervaring is een kerk een ruimte bij uitstek die de bezoeker in contact kan brengen met de eigen levensovertuiging, of de persoonlijke verbondenheid met God.

Maar ook niet-gelovigen biedt het kerkgebouw een wereld. Het biedt vandaag ook ruimte voor meditatie, voor concerten, voor samenkomsten. Voorbijgangers en toeristen lopen binnen om de verbinding met de eigen cultuurhistorie te voelen. Of ze komen voor een korte overpeinzing, voor troost, of voor een moment van stilte in eigen leven.

De Cappella Sint Jan nauw verbonden aan de St Janskerk.


De Cappella Sint Jan is een gemengd (kamer)koor. Het is in 1980 opgericht door cantororganist Jean van Cleef als Schola Cantorum Sint Jan. Aanvankelijk functioneerde het koor uitsluitend als kerkkoor van de Sint Jan. Nu worden daarnaast ook regelmatig concerten gegeven en vieringen in andere plaatsen begeleid. .Meer informatie over de Cappella Sint Jan (o.a. de vieringen waar dit koor bij zingt, concerten, etc.) vindt men op de pagina van De Cappella Sint Jan