De Cappella Sint Jan nauw verbonden aan de St Janskerk.


Cappella.jpg De Cappella Sint Jan is een gemengd (kamer)koor.
Het is in 1980 opgericht door cantororganist Jean van Cleef als Schola Cantorum Sint Jan.
Aanvankelijk functioneerde het koor uitsluitend als kerkkoor van de Sint Jan.
Nog steeds luistert de Cappella eenmaal per maand de vieringen in die kerk muzikaal op.
In de loop der jaren groeide het koor, zowel in niveau als aantal leden.
Ook het repertoire werd steeds verder uitgebreid.
Zo worden Latijnse missen uit de barok en renaissance gezongen, maar ook eigentijdse muziek.
Regelmatig werden en worden concerten gegeven en worden vieringen in andere plaatsen begeleid.
Het koor bestaat momenteel uit 13 personen (4 sopranen, 4 alten, 2 tenoren en 3 bassen).


De Cappella Sint Jan zingt tijdens de vieringen in de St. Janskerk op…

Maandag 24 december 2018
22.00 uur
Sint Jan, Zutphen
Kerstnachtviering
Eucharistieviering
Messe de Minuit Noël - M.A. Charpentier *

Zondag 30 december 2018
10.00 uur
Sint Jan, Zutphen
Eucharistieviering (Schola)
Carpentier

* Messe de Minuit Noël - M.A. Charpentier

NACHTMIS met KERST in de St.Jan de Doper, Zutphen
De Cappella St.Jan zingt de Messe de Minuit van Marc-Antoine Charpentier, een Frans componist die we allemaal kennen van de bekende Eurovisietune (Te Deum).
Hij leefde van 1643 tot 1704. Hij schreef vooral veel muziek voor de kerk.
Een van de bekendere composities is zijn Messe de Minuit (Mis voor de Kerstnacht).
Opvallend is dat Charpentier kerstliedjes gebruikt als muzikaal materiaal. Deze kerstliedjes werden in Frankrijk gezongen op het eind van zeventiende eeuw.
Dat zorgt voor een speelse muziek.
Voor deze mis is een uitgebreid instrumentaal orkest nodig: naast koor fluiten, violen, cello, contrabas, fagot en orgel continuo.
De Cappella heeft een keur aan musici gevonden voor de instrumentale begeleiding.
Ondermeer Rémy Baudet, violist en Inja Botden, celliste die beiden hun sporen verdiend hebben in de authentieke uitvoeringspraktijk.


De Cappella Sint Jan geeft concerten op…

aktuelles_3-Uhr2

Zondag 9 december 2018,
des middags 16.30 uur
In Zwillbrock (Duitsland)