Dagelijks bestuur van de Stichting

Voorzitter: Dhr. drs. W.H.J.M. Wedemeijer, Radeland 5, 6971 LV  BRUMMEN, tel.: 0575 - 56 20 72. voorzitter@stjanskerkzutphen.nl

Secretaris: Mw. T.G.M.Vreman - Rouwen, Wentholtstraat 1, 7203 CM  ZUTPHEN, tel. 0575 - 514217 secretariaat@stjanskerkzutphen.nl

Penningmeester: Dhr. L.P. van der Hoeven, Caro van Eycklaan 30, 7207 GG  ZUTPHEN, tel. 0575 - 57 13 16. penningmeester@stjanskerkzutphen.nl


Het bestuur krijgt geen bezoldiging.
Met vragen of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de webmaster.