STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK SINT JAN DE DOPER EN HAAR ORGELS

Verslag over 2020

In tegenstelling tot het goede jaar 2019 geeft het jaar 2020 een totaal ander beeld te zien.
Normaliter is de openstelling van de kerk uitsluitend op zaterdag, waarbij het seizoen van mei tot en met september loopt.
Vanwege de coronacrisis met de daarbij bijbehorende restricties heeft er 2020 geen openstelling plaats gevonden.
De inkomsten bestonden slechts uit contributies, giften en donaties.
Derhalve zijn er geen opbrengsten vanuit rondleidingen en torenbeklimmingen te melden.
Met betrekking tot de vooruitzichten voor 2021 kunnen we momenteel geen enkele voorspelling te doen.