Houden Cappella en Schola op te bestaan?De pastoor en zijn parochiebestuur hebben ons, de kerkkoren Schola en Cappella, verboden nog te zingen in de St Janskerk tijdens vieringen.
Dit blijkt uit een schrijven van het parochiebestuur HH Twaalf Apostelen aan de leden van Cappella en Schola.
Aan de leden van de Cappella en Schola.
Zutphen, 19 juli 2021.


Geachte leden van de koren Cappella en Schola,

Uw brief van 9 juli 2021 hebben wij ontvangen en in onze vergadering van het parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen op 9 juli 2021 besproken.
U vraagt ons in deze brief om het besluit Capella en Schola niet meer in te schakelen te heroverwegen.
Voorbijgegaan wordt aan het besluit van het parochiebestuur op 10 juni 2020 om samenwerking met dirigent Jean van Cleef te beëindigen.
Dit besluit is per brief en persoonlijk met de heer Jean van Cleef besproken.
Daarna zijn er gesprekken gevoerd met afgevaardigden van uw koren t.w. Harry van Vliet en Margret Kuijper.
In die gesprekken werd een afscheidsviering aangeboden.Het parochiebestuur houdt vast aan haar besluit van 10 juni 2020 om samenwerking met uw dirigent te beëindigen
en niet aan uw verzoek te voldoen om de koren Capella en Schola in te roosteren o.l.v. Jean van Cleef.
Wel zien wij graag een datum tegemoet waarop u een mooie afscheidsviering wordt aangeboden.


Met vriendelijke groet,

J.G.M. Pauw
Administrator


C.A.L.S. Peterse-Giesen
SecretarisDe Cappella Sint Jan nauw verbonden aan de St Janskerk.


Cappella.jpg De Cappella Sint Jan is een gemengd (kamer)koor.
Het is in 1980 opgericht door cantororganist Jean van Cleef als Schola Cantorum Sint Jan.
Aanvankelijk functioneerde het koor uitsluitend als kerkkoor van de Sint Jan.
Nog steeds luistert de Cappella eenmaal per maand de vieringen in die kerk muzikaal op.
In de loop der jaren groeide het koor, zowel in niveau als aantal leden.
Ook het repertoire werd steeds verder uitgebreid.
Zo worden Latijnse missen uit de barok en renaissance gezongen, maar ook eigentijdse muziek.
Regelmatig werden en worden concerten gegeven en worden vieringen in andere plaatsen begeleid.
Het koor bestaat momenteel uit 13 personen (4 sopranen, 4 alten, 2 tenoren en 3 bassen).


Zo klinkt het koor De Cappella Sint Jan...

Koor met Jean.jpg Om te horen hoe de Cappella Sint Jan klinkt, klikt u hier op...
Dixit Dominus van Claudio Monteverdi (1567-1643)
of op
Alta Trinita (Intredelied, Anoniem, Italie) ...

Dirigent is Jean van Cleef.

In de Kerstnacht (2018) verzorgde De Cappella Sint Jan de gezangen.

Carpentiernieuw

* Messe de Minuit Noël - M.A. Charpentier

NACHTMIS met KERST in de St.Jan de Doper, Zutphen
De Cappella St.Jan zong de Messe de Minuit van Marc-Antoine Charpentier, een Frans componist die we allemaal kennen van de bekende Eurovisietune (Te Deum).
Hij leefde van 1643 tot 1704. Hij schreef vooral veel muziek voor de kerk.
Een van de bekendere composities is zijn Messe de Minuit (Mis voor de Kerstnacht).
Opvallend is dat Charpentier kerstliedjes gebruikt als muzikaal materiaal. Deze kerstliedjes werden in Frankrijk gezongen op het eind van zeventiende eeuw.
Dat zorgt voor een speelse muziek.
Voor deze mis was een uitgebreid instrumentaal orkest nodig: naast koor fluiten, violen, cello, contrabas, fagot en orgel continuo.
De Cappella heeft een keur aan musici gevonden voor de instrumentale begeleiding.
Ondermeer Rémy Baudet, violist en Inja Botden, celliste die beiden hun sporen verdiend hebben in de authentieke uitvoeringspraktijk.
Van de Messe de Minuit, van Marc-Antoine Charpentie, gezongen door de Cappella St. Jan, is een videoregistratie gemaakt.

Hieronder de videobeelden van deze viering.


In 2020 (april) bestaat de Cappella 40 jaar..

Cappella.jpg

Zondag 26 april a.s. in de St.Jan de Doper, Zutphen
De Cappella St.Jan zal tijdens de Eucharistieviering van zondag 26 april deze dienst ter gelegenheid van haar 40-jarige bestaan op muzikale wijze luister bij zetten..
Bij haar dertig jarige bestaan, 10 jaar geleden dus, werd dat jubileum gevierd met een feestelijk concert.


Hieronder de videobeelden van het eerste deel van dit jubileumconcert uit 2010.

Hieronder de videobeelden van het tweede deel van dit jubileumconcert uit 2010.


De Cappella Sint Jan zingt tijdens de vieringen in de St. Janskerk op…

Zondag
21 juni 2021 10.00 uur
Sint Jan, Zutphen
Eucharistieviering (Schola)De Cappella Sint Jan gaf concerten op…

aktuelles_3-Uhr2

Zondag 9 december 2018,
des middags 16.30 uur
In Zwillbrock (Duitsland)