Verhuur

Voor het organiseren van concerten waarvoor een toegangsprijs wordt geheven kan de kerk worden gehuurd.

Contactpersoon hiervoor is mevr. M. van de Kuil, tel.: 0575 - 52 55 22, e-mail: mkuil63@hotmail.com

Bij geen gehoor kan contact worden opgenomen met het Secretariaat Parochie.
Contactpersonen zijn hier: Mieke Degen en Magda van Ommen.

Van Heemstraat 4, 7204, GJ Zutphen; tel.: 0575 - 711310.
Zij zijn bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur.
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Tarieven voor verhuur ruimten St. Jan in 2015

Het tarief voor verhuur bedraagt € 300,- per dagdeel. (Besluit locatieraad april 2014)

Een dagdeel is de periode:
van 08.00 uur tot 12.00 uur (ochtend)
van 13.00 uur tot 17.00 uur (middag)
van 18.00 tot 22.00 uur (avond)

Voor de verhuur van een kortere tijd geldt een uurtarief van € 115,-
Dit uurtarief geldt ookbij overschrijding van de vastgestelde dagdeeltijden.

Het huurbedrag is inclusief verwarming, verlichting en gebruik van geluidsinstallatie.

Toelichting:

Prijzen inclusief vergoeding van een koster € 12,50 per uur. Parochiesecretariaat betaalt de ingeroosterde koster uit op basis van de reserveringen.

* Indien extra aanwezigheid van een koster is gewenst of wanneer extra werkzaamheden moeten worden verricht (zie faciliteiten huurovereenkomst) wordt een extra vergoeding gevraagd. Hiervoor geldt eveneens € 12,50 per uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. van der Kuil, e-mail: mkuil63@hotmail.com.

Tentoonstellingen:

Er is ruimte in de kerk voor tentoonstellingen, passend in de kerk. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer W. Wedemeijer, e-mail: Voorzitter Stichting