Doelstelling

De Stichting rekent het zich tot haar taak om de Nieuwstadskerk , genaamd de St. Janskerk , als bijzonder katholiek erfgoed in de belangstelling te plaatsen.

De stichting heeft ten doel:

1.
Het tonen van de kerk en haar inventaris aan ieder die daar belangstelling voor heeft, de inrichting en instandhouding van de kerk en haar orgels,
het verwerven van fondsen hiertoe en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van openstellingen van de kerk, exposities in de kerk en door het (doen) uitvoeren van (kerk)muziek,
alles in de meest ruime zin van het woord.


Beleidsplan

De restauratie van de St Jan is begonnen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. In 2004 is deze beƫindigd.
De financiering is grotendeels gebeurd met gelden van Rijksmonumentenzorg.
Het beleid is erop gericht om niet alleen leden van de katholieke kerk, maar ook anderen, geĆÆnteresseerd in de kerk, de kans te geven deze te bezichtigen.
In dit kader wordt meegedaan aan de Open Monumentendagen, maar ook aan plaatselijke acties die het monumentenbezit van de stad Zutphen propageren.
Vrijwilligers houden toezicht bij de openstellingen van de kerk.
Indachtig de doelstelling van de stichting, de instandhouding van de kerk en haar orgels, zullen gelden gegenereerd moeten worden om het vereiste grote onderhoud te kunnen doen.
Hoewel onderhoud gesubsidieerd wordt, blijft er altijd een fors deel over dat zelf betaald moeten worden.
Een belangrijke opgaaf is het werven van fondsen, maar ook het organiseren van gebeurtenissen in de kerk, die geld opbrengen daarvoor.
Er is wel een restrictie: het moet passend zijn bij de kerk.

Hieruit vloeit voort een aantal wel omschreven taken, zoals:
- het organiseren van toeristische openstelling in de zomer,
- het verzorgen van rondleidingen,
- de verfraaiing van het interieur in de vorm van vitrinekasten om bepaalde liturgische voorwerpen ten toon te stellen,
- verhuur als gedelegeerde van het parochiebestuur,
- restauratie van het timpeorgel,
- activiteiten ontplooien voor een bijdrage in de onderhoudskosten.

De functionaliteit kan daarnaast nog vergroot worden door in de noordbeuk een videoverbinding met het liturgisch centrum te installeren.