Kerkwacht worden in de St. Janskerk

Wilt u graag mensen rondleiden in de St. Janskerk en iets vertellen over de monumentale kerk dan is er een mogelijkheid om u aan te sluiten bij de kerkwachten.
Er is veel informatie voorhanden en een goede kennisoverdracht. U bent van harte welkom.
Aanmelding bij de heer L.P. van der Hoeven per e-mail: l.vdhoeven@hccnet.nl

Rondleiding aanvragen:
Voor het aanvragen van rondleidingen in de St. Janskerk voor groepen en scholen of anderszins kunt u contact opnemen met
de heer L.P. van der Hoeven, e-mail: l.vdhoeven@hccnet.nl